Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Малинов сноп (Самодивска метла)

Болестта Малинов сноп се предизвиква от фитоплазма, която има продължителен инкубационен (скрит) период на развитие. Среща се сравнително ограничено у нас. Има по-голямо значение за северните райони на отглеждане на малината и къпината.

 Болните растения образуват многобройни (до 250) ниски, слаби леторасти, излизащи от основата под формата на сноп. Развитието на пъпките при тези леторасти е ограничено и страничните разклонения са много слаби. Масовият цъфтеж закъснява, а в долните части на издънките често се развиват уродливи цветове, с едри чашелистчета и венчелистчета (понякога превърнати в листа), но без тичинки и плодник, поради което те изресяват. Отделни леторасти се приближават по развитието си до нормалните, но плодовете им са по-дребни и лесно се разпадат на съставните плодчета.

Пренасянето на болестта се извършва чрез растителен материал и чрез цикадата Makropsis fuscula.

 

КОНТРОЛ

 

Препоръчва се засаждане на здрав посадъчен материал, получен по пътя на термотерапията, и химичен контрол върху преносителя  в маточните насаждения чрез подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 1163  |  Прочетено във Вестник за градината