Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Люцернова нощенка

Chloridea dipsacea

Люцернова нощенка

Люцернова нощенка (Chloridea dipsacea L.) Това е един от най-опасните неприятели за земеделските растения, който напада преди всичко семенните растения на зеленчуковите култури. Предните крила на пеперудата са охреножълти със зеленикав оттенък. Напречно на тях преминават три по-тъмни жълтеникави ивици. Долната страна на предните крила е жълто-бяла с по-тъмно оцветени бъбрековидно, кръгло и клиновидно петно. Външният ръб на крилото е с ресници. Задните крила са светложълти. На върха им преминава по-тъмна ивица, в средата с голямо почти четириъгълно светложълто петно, а в задния край има черно петно с неправилна форма. Гъсеницата варира силно по цвят. Най-често се срещат зелени, но има тъмнозелени и бледорозови индивиди. Надлъжно по гръбната страна преминават 9 по-светли или жълтеникави ивици, а странично – широка жълто-зелена ивица, ограничена с бели лентички. Люцерновата нощенка има две поколения годишно. Зимува като какавида в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че да се преодолеят направените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни капани с ферментиращи течности, се използват както за диагностициране на неприятеля, така и за директна борба. Поради надземния им начин на живот висока ефективност проявяват широко спектърните инсектициди, както и регистрираните биоинсектициди на базата на Bacillus thuringiensis. Смъртността е по-висока при третиране в по-млади ларвни стадии. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.

 

Виж още НАДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 1351  |  Прочетено във Вестник за градината