Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Луков скритохоботник

Ceuthorrhynchus jakovlevi

Луков скритохоботник

Луков скритохоботник (Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze) Възрастните и ларвите на луковия скритохоботник се хранят, като изгризват кръгли отвори или неправилни ходове по листата на зимния лук и чесън, без да засягат единия епидермис. Възрастното насекомо е дребен бръмбар с дължина около 2-3 мм. Главата е удължена в хобот с цилиндрична форма. Тялото е овално, с черен основен цвят, но е покрито с власинки, които му придават сива окраска. Елитрите не покриват последното коремно членче. Надлъжно по шева им преминава светла ивица. Луковият скритохоботник има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под растителните остатъци или буците пръст в места със северно изложение.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с хоботниците по зеленчуковите култури има преди всичко профилактичен характер и включва спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. Контрол върху дивите и плевелните гостоприемници, който поддържат жизнения им цикъл. Механична обработка на почвата, засягаща онези стадии от развитието им, които са свързани с нея. При висока плътност в семепроизводните посеви е възможно да се проведат химични третирания срещу възрастните индивиди преди снасянето на яйцата им с ширикоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата растителните остатъци трябва да се съберат и унищожат. 

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1048  |  Прочетено във Вестник за градината