Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Луков листояд

Galeruca tanaceti L.

Луков листояд

Видът луков листояд (Galeruca tanaceti L.) е разпространен в цялата страна. Има многобройни гостоприемници, но най-съществена вреда нанася върху чесъна и кромида, отглеждани в съседство с естествени ливади.

Възрастното насекомо е с продълговато овално тяло, отгоре изпъкнало, а отдолу плоско. Гръдният щит е два пъти по-дълъг, отколкото широк, слабо окосмен и осеян с дребни точки. Покривните крила са по-широки от коремчето и са гъсто точкувани. Основният цвят на тялото е черен. Гъсеницата е черно-зелена, с три чифта гръдни крака и черни брадавички по тялото, от които излизат космици. Луковият листояд развива едно поколение годишно и зимува като яйце. Вредят гъсениците и възрастните, които нагризват листата, листните дръжки и стъблата, като предпочитат пониците и младите растения.

 

КОНТРОЛ

 

Висока агротехника за бързо преминаване на най-критичните фази от развитието и за израстване на силни растения. При силно нападение от неприятеля и опасност от големи повреди се прилагат химични пръскания с широкоспектърни инсектициди.

 

  |  Views: 941  |  Прочетено във Вестник за градината