Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Луков акар

Rhizoglyphus echinopus

Луков акар

Луков акар (Rhizoglyphus echinopus R. & F.) Среща се повсеместно в цялата страна. Той е в състояние да се изхранва с голям брой растния, но е с най-голямо стопанско значение за лука. Развива се както в полска обстановка, така и в помещенията за съхранение на лука.

Възрастните акари са продълговато овални, женските с дължина до 1,1 мм, а мъжките до 0,78 мм. Имат бял цвят, с червено-кафяви крака и устни органи. Луковият акар живее в почвата, в парниците и в оранжериите, откъдето се изнася на полето със заразен посадъчен материал. От почвата прониква в луковиците или се настанява по корените на растенията, където се храни. В периода на съхранение се намножава между люспите на луковиците. Те губят от теглото си и често загниват. Луковият акар изисква висока влажност за развитието си за разлика от почти всички други видове акари. При сухи условия преминава в състояние на покой.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е стриктно спазване на общите фитосанитарни мерки, включващи дълбока почвена обработка и унищожаване на растителните остатъци. Поддържане на по-висока почвена и въздушна влажност, особено в култивационните съоръжения. Химични пръскания с специфични акарициди.

 

Виж още АКАРИ

 

  |  Views: 1247  |  Прочетено във Вестник за градината