Енциклопедия

Лозова краста

Eryophyes vitis

Лозова краста

Лозова краста (Eryophyes vitis Pg.) Възрастният акар е много дребен, с бяло удължено тяло, което е разширено в предната част и стеснено в задната. Има само две двойки крака, които са разположени в предния край на тялото. Счита се, че у нас развива три поколения годишно. Презимуват женските индивиди, събрани по много заедно в пъпките на лозата, най-често под покритата им с космици обвивка

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е стриктно спазване на общите фитосанитарни мерки, включващи дълбока почвена обработка и унищожаване на растителните остатъци, както и поддържане, при възможност, на по-висока почвена и въздушна влажност. Химични пръскания срещу акари се провеждат през периода на покой при плътност 60-80 броя зимуващи яйца на клонка с дължина 10 см с препаратите масло РЗ-3%, акарзин-3% и паразомер-2-3%, които действат на принципа на задушаването (асфикцията). През вегетационния сезон срещу активните форми се прилагат специфични акарициди.

 

Виж още АКАРИ

 

  |  Views: 1300  |  Прочетено във Вестник за градината