Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Листно завиване по лозата

Причинител на болестта Листно завиване по лозата е вирусът Grapevine leaf roll virus. Тя е повсеместно разпространена и силно вредоносна вирусна болест за всички лозарски райони у нас. Често причинителят на болестта се среща едновременно с вируса на късовъзлието или с вируса на набраздяването на дървесината.

Болестта се появява в края на лятото, най-напред по долните листа, но постепенно обхваща и по-високо разположените. Краищата на листната петура при инфектираните лози се завиват към долната повърхност. При червено оцветените сортове листата добиват червено-виолетов цвят, а при белите – жълто-зелен. Нерватурата остава зелена и е добре очертана. Завитите листа са лъскави, крехки и при смачкване хрущят. Растежът и продуктивността на заразените растения са силно редуцирани. Качеството на гроздето е влошено и от него се получава нетипично за сорта вино, с лоши дегустационни показатели. Много често външните симптоми на болестта по листата могат да се сбъркат със специфичните физиологични реакция в края на вегетацията и естественото застаряване на растенията. Болестта се проявява особено силно при сортовете Гъмза, Мерло, Каберне совиньон, Пино ноар, Аликант буше и други.

Вирусът на листното завиване се запазва в заразените лози, а се пренася чрез присаждане или чрез някои видове насекоми, които не са добре проучени, но най-вероятно се отнасят към щитовките.

Разпространението на болестта е в тясна зависимост от фитосанитарното ниво, при което се извършва производството на лозовия посадъчен материал. Развитието на болестта е по-бързо и по-интензивно при сухо лято. При хладни и влажни условия външните симптоми се проявяват по-късно.

 

КОНТРОЛ

 

За да се ограничи появата на листно завиване по лозата, засаждането на нови лозови насаждения трябва да се извършва само със здрав посадъчен материал, получен от предварително тестирани маточни насаждения.

Висока чувствителност спрямо листното завиване по лозата показват сортовете Аликанте буше, Каберне совиньон, Пино ноар, Мерло, Гъмза, Юниблан и Димят.  

 

  |  Views: 851  |  Прочетено във Вестник за градината