Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Листни петна по магданоза

Листни петна по магданоза Листните петна са силно вредоносна болест за магданоза и могат да предизвикат пълно унищожаване на листната маса. Причинител на болестта е гъбата Septoria petroselini Desm.Признаците се появяват върху листата като кафяви, жълтеникави или бели петна с тъмнокафяв бордюр. Те са многобройни, малки, кръгли или с неправилна форма. От двете страни на петната, но по-често от горната, се образуват тъмните плодни телца на гъбата. При силно нападение листата жълтеят и засъхват. Болестта се разпростанява и върху цветоносите, а от там обхваща и семената.

 

КОНТРОЛ

 

Съблюдаване на 3-годишно сеитбообращение, за да се унищожи инфекцията, намираща се в почвата. Отглеждане на културите върху леки и добре дренирани площи, като се поддържа балансиран поливен режим. Трябва да се избягват всички начини на поливане, които са свързани със силно разпръскване на водни капки. Използване на здраво семе или обеззаразяване с  каптан. Възможно е и термично обеззаразяване на семената при 48ºС за 30 мин, след което веднага трябва да се засеят. При силно развитие на болестта през вегетационния сезон трябва да се извърши преждевременно покосяване на листната маса при магданоза и на целината за листа. Могат да се извършват и фунгицидни третирания с препарата топсин – 0,1%. Задължително бракуване на всички семенни растения, показващи признаци на болестта, и унищожаване на  растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбоко заораване.

 

Виж още СЕПТОРИОЗА

 

  |  Views: 1546  |  Прочетено във Вестник за градината