Енциклопедия

Листни бълхи

Psylidae

Листни бълхи

Бълхите се отнасят към разред Равнокрили (Homoptera), сем. Листни бълхи (Psylidae). Те са редовни обитатели на овощните насаждения, но стопанското им значение е сравнително ограничено, с изключение на крушовите бълхи и особено на обикновената крушова листна бълха.

Възрастните насекоми на бълхите имат сравнително едра глава и две двойки прозрачни крила със закръглени краища и редки едри жилки.  В състояние на покой те се разполагат стреховидно върху коремчето. При повечето видове са установени различни биологични форми – лятна и зимна, които се различават по общото оцветяване на тялото и някои други морфологични особености. Бълхите имат непълно превръщане и ранните стадии от развитието им, наречени нимфи, наподобяват възрастните индивиди, но са по-дребни от тях.

Отделните видове листни бълхи развиват едно или повече поколения годишно. Зимуват като възрастни индивиди или зимни яйца, които са силно студоустойчиви и могат да издържат успешно зимните понижения на температурата. Напролет презимувалите индивиди се хранят, като смучат сок от набъбналите листни и цветни пъпки на своите овощни гостоприемници, а по-късно заселват листата, цветните части, леторастите, плодните дръжки и плодовете. Особено силно се колонизират лакомците, развиващи се във вътрешността на короната. Бълхите нанасят не само директна вреда посредством храненето си, но и косвено замърсяват нападнатите растителни части с обилно отделяната медена роса. Тя е много добър субстрат за развитие на различни чернилни гъби, които допълнително затрудняват нормалното протичане на жизнените процеси. Съществуват данни, че някои бълхи, специално обикновената крушова листна бълха, са преносители на вирусни и фитоплазмени болести по крушата, които са причина за почти пълното изчезване на този овощен вид у нас. Наесен със застудяване на времето се появяват зимуващите форми, които мигрират в местата за презимуване.

От бълхите най-съществено стопанско значение за овощните дървета имат обикновената крушова, голямата крушова, ябълковата, южната ябълкова и сливовата листни бълхи.

 

Обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri L.)

 

Зимната форма има тъмносиво тяло с надлъжни по-светли ивици по гърдите. Лятната форма първоначално е зелена, а по-късно придобива тъмнокафяв цвят. Нимфите са с плоско тяло и със зеленикав цвят. Обикновената крушова листна бълха има пет поколения годишно. Зимуващите възрастни бълхи се укриват под напуканата кора на дърветата или под окапалите листа.

 

Голяма крушова листна бълха (Psylla pyrisuga Forster.)

 

Главата и гърдите на възрастните насекоми при лятната форма са оранжево-жълти, а коремчето зеленокаво-жълто. Младите нимфи са жълтеникави до кафяви, с червени и сиви ивици, но по-късно придобиват кафяв до черен цвят. Голямата крушова листна бълха има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под кората, в пукнатините на стъблото и под окапалите листа на някои горски дървесни видове.

 

Ябълкова листна бълха (Psylla mali Schm.)

 

Непосредствено след излюпването възрастните са синьо-зелени, а по-късно стават сламестожълти. През есента коремчето на женските индивиди добива червен цвят, а при мъжките върху преднегръда се появяват оранжеви ивици. Нимфите са светложълти, а по-късно зелени на цвят. Ябълковата листна бълха има едно поколение годишно. Зимува като яйце върху плодните пъпки и в пукнатините на кората.

 

Южна ябълкова листна бълха (Psylla costalis Flor)

 

Младите възрастни индивиди имат светлозелен до тъмнозелен основен цвят на тялото, а гърдите са оранжево-жълти. През есента бълхите са тъмнокафяви с оранжево-жълти надлъжни ивици по гърдите и напречни поясчета върху коремчето. Видът има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо върху различни овощни и горски дървесни видове вън от ябълковите градини.

 

Сливова листна бълха  (Psylla pruni Scop.)

 

Възрастните насекоми имат общ светлозелен до тъмнозелен цвят, изпъстрен с по-тъмни петна. Сливовата листна бълха развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо по различни овощни и горски видове, вън от сливовите насаждения.

 

КОНТРОЛ

 

Редовни мерки за контрол се провеждат спрямо обикновената крушова листна бълха. Химични пръскания се извършват при наличие на 4-6% нападнати леторасти, като е необходимо добро обливане на короната.

 

  |  Views: 1710  |  Прочетено във Вестник за градината