Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Листна плесен по доматите

Листната плесен е силно вредоносна болест за доматите, отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии. При полски условия се проявява много рядко само върху някои силно чувствителни сортове, отглеждани в ниски и влажни райони, обикновено в края на  вегетационния сезон. Причинител на листна плесен по доматите е гъбата Cladosporium fulvum Cooke. Тя образува многобройни физиологични раси, които са разпределени в пет групи – А, В, С, Д и Е.

Симптомите на болестта се наблюдават само по листата като светлозелени или жълто-зелени петна, неясно ограничени от здравата тъкан. От долната страна петната са покрити с кадифен сиво-бял налеп, който със застаряването става жълто-кафяв до зелено-кафяв. Този налеп е най-характерният диагностичен признак за идентифициране на листната плесен. Заразените тъкани некротират, а при силно нападение листата опадат. Обикновено повредите започват от най-долните листа, като постепенно се разпростират и обхващат горните етажи. Връхните листенца се нападат рядко, само при много висока степен на нападение. Върху останалите растителни части – листни и цветни дръжки, стъбла и плодове, напетнявания се наблюдават само в изолирани случаи.

Причинителят на листна плесен по доматите се запазва под формата на спори в растителните остатъци или върху конструкциите и инвентара на оранжериите. Макар и в редки случаи, гъбата е в състояние да се пренася чрез заразени смена. През вегетационния сезон патогенът се разпространява основно по въздушен път, чрез водните капки или при провеждане на различни културални практики.

За силното развитие на болестта благоприятстват високата относителна влажност на въздуха (над 95%) и сравнително високата температура (между 20 и 27ºС). При такива условия заразяването се осъществява за няколко часа.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е балансирано (NРК) торене за растенията. Оранжерийните домати трябва да се отглеждат при условия с добър въздушен и воден режим. От определящо значение за развитието на болестта е начинът на поливане. При капково напояване пораженията са най-слаби. При поява на болестта се прилагат химични третирания с препарата топсин – 0,1% и др.

 

  |  Views: 1008  |  Прочетено във Вестник за градината