Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Листен пригор по целината

Листен пригор по целината Болестта е силно вредоносна и периодично се намножава в големи размери, като нанася особено големи повреди по листната целина. Листният пригор по целината се предизвиква от гъбата Septoria apiicola Chest.

Върху листата на растенията се развиват многобройни, дребни (около 2 мм в диаметър), закръглени, жълтеникави петънца, чийто център постепенно потъмнява вследствие образуването на многобройни, разпръснати, черни плодни телца. Силно напетнените листа се завиват и изсъхват. Макар и по-рядко, върху листните дръжки или стъблата на семенните растения се появяват продълговати, вдлъбнати, бледокафяви петна. Семената на болните растения, въпреки че не показват специфични външни симптоми, се покриват с плодните телца на гъбата. Повредите предизвикват директни загуби при листните форми на целината, намаление количеството на кореноплодите и ограничаване на възможностите за съхранение на целината за глави.

 

КОНТРОЛ

 

Съблюдаване на 3-годишно сеитбообращение, за да се унищожи инфекцията, намираща се в почвата. Отглеждане на културите върху леки и добре дренирани площи, като се поддържа балансиран поливен режим. Трябва да се избягват всички начини на поливане, които са свързани със силно разпръскване на водни капки. Използване на здраво семе или обеззаразяване с  каптан. Възможно е и термично обеззаразяване на семената при 48ºС за 30 мин, след което веднага трябва да се засеят. При силно развитие на болестта през вегетационния сезон трябва да се извърши преждевременно покосяване на листната маса при магданоза и на целината за листа. Могат да се извършват и фунгицидни третирания с препарата топсин – 0,1%. Задължително бракуване на всички семенни растения, показващи признаци на болестта, и унищожаване на  растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбоко заораване.

 

Виж още СЕПТОРИОЗА

 

  |  Views: 507  |  Прочетено във Вестник за градината