Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Ливадна пеперуда

Loxostege sticticalis L.

Ливадна пеперуда

Видът ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis L.) има повсеместно разпространение, а през отделни години се намножава масово.

Пеперудата има сиво-кафяви предни крила с тъмнокафяви петна и ясно очертани жълтеникави ивици по външния край, които са разделени с по-светли линии. Задните крила имат светлобелезникави петна, които са ограничени с по-тъмни ивици. В спокойно състояние крилата се сгъват под формата на триъгълник. Гъсеницата е сиво-зелена до тъмносива, по гърба и от-страни с ясно изразени тъмни линии, разделени от жълти ивици. Ливадната пеперуда развива 3 поколения годишно. Зимува като гъсеница в копринено пашкулче, намиращо се в почвата, и какавидира рано през пролетта. Гъсениците скелетират листата, като оставят незасегнати само най-дебелите жилки. Нападат пъпките, цветовете и плодовете.

 

КОНТРОЛ

 

За борба с ливадната пеперуда се използват преди всичко химични препарати. Ефективност проявяват широкоспектърните инсектициди.

 

  |  Views: 2586  |  Прочетено във Вестник за градината