Енциклопедия

Лешников хоботник

Curculio nucum

Лешников хоботник

Лешников хоботник (Curculio nucum L.) Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с червено-кафяви ивици, разположени напречно на елитрите. Ларвата е жълтеникава, с дължина 10-16 mm. Има едно поколение годишно и зимува като ларва в землиста камерка, разположена в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1345  |  Прочетено във Вестник за градината