Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Късовъзлие по лозата

Болестта Късовъзлие по лозата се причинява от Grapevine fanleaf virus.  Това е най-разпространената и вредоносна вирусна болест за тази култура.

Типичното късовъзлие предизвиква силна редукция в растежа на лозите. Листата издребняват, деформират се и имат асиметрична форма със силно изразен опашен вряз и назъбена периферия. Нерватурата може да бъде гъсто разположена, при което листата придобиват ветриловидна форма. Леторастите имат силно скъсени междувъзлия и зигзаговиден растеж. Редукцията на развитието понякога е толкова силна, че се наблюдават т.нар. двойни пъпки. Не са редки случаите на силни фасциации (сраствания). Гроздовете са дребни, с многобройни неоплодени зърна. Някои щамове на причинителя на късовъзлието предизвикват т.нар. жълта мозайка. Признаците й се появяват върху най-долните листа под формата на интензивно жълти петна и силна асиметрия на листното жилкуване. Трета група щамове на патогена причиняват образуването на жълти линии по нерватурата на листата.

Причинителят на късовъзлието се съхранява в болните лози, а се разпространява чрез присаждане или чрез почвните нематоди – Xiphinema index, X.  italiae и X. veitenasi. При лабораторни условия е доказано, че причинителят е в състояние да се пренася и механично, чрез сок от болни растения.

Развитието на болестта се определя изключително от наличието на здрав изходен материал и от фитосанитарните условия в процеса на производство на посадъчния материал.

 

КОНТРОЛ

 

За да няма късовъзлие по лозата, е необходимо създаването на нови насаждения да се извършва върху площи, които не са заразени с нематоди и с гарантирано здрав посадъчен материал, получен след предварителна фитосанитарна оценка на изходните маточни насаждения.

Силно чувствителни спрямо типичното късовъзлие са сортовете Ркацители, Мискет Хамбургски, Ризлинг Италиански, Кардинал, Италия и други.

Жълта мозайка се проявява най-често при сортовете Ркацители, Каберне совиньон, Мискет Хамбургски, Димят, Болгар и други.

Жълти линии по нерватурата се наблюдават при сортовете Каберне совиньон, Болгар, Юлски бисер, Юбилей и други.

 

  |  Views: 785  |  Прочетено във Вестник за градината