Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Къдравост по прасковата

Причинител на къдравост по прасковата е гъбата Taphrina deformans (Berk.) Tulasne, която формира свободно разположени аскуси (торбички), без да образува специални плодни тела. Това е най-вредоносната болест за прасковата във всички райони на отглеждане, особено при хладни и влажни условия в началните периоди от вегетацията. Освен прасковата, патогенът е в състояние да заразява нектарината и кайсията.

Признаците на болестта се появяват върху младите листа във вид на единични или многобройни бледозелени, бледожълти или аленочервени подутини на горната повърхост, които от долната страна са хлътнали. Нападнатите тъкани надебеляват неколкократно. Повредите могат да обхванат целия лист или отделни участъци. Върху заразените тъкани се образува белезникав налеп. По-късно  нападнатите листа некротират и опадат. Сравнително рядко подобни подутини могат да се образуват и върху леторастите или върху плодовете. Повредите по връхните листа се отразяват неблагоприятно върху вегетативния прираст и зимоустойчивостта на дърветата, особено на младите. При висока степен на нападение образуваните плодове са дребни и безвкусни, а плодните пъпки, които се залагат за следващата година, са малобройни.

Гъбата презимува между люспите на пъпките или по кората на нападнатите леторасти. Тя развива един жизнен цикъл през сезона и заразява само от зимуваща инфекция. Вторичните инфекции през лятото са възможни, но са твърде малко и са без съществено значение.

Благоприятни условия за развитие на болестта се създават при сравнително ниски температури (10ºС) в периода на разпукване на листните пъпки, която е най-чувствителната фаза от развитието на гостоприемника. Със застаряване на листните тъкани и с повишаване на температурата над 26ºС възможностите за заразяване се ограничават, поради което болестта се развива силно само рано напролет.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е провеждането на две зимни пръскания – наесен по време на листопада и напролет преди набъбване на пъпките с бордолезов разтвор – 1%. Вегетационни третирания се извършват при показване боята на цвета с подходящи разрешени фунгициди, при добро обливане на короните на дърветата.

Висока чувствителност към къдравост по прасковата показват сортовете Елберта, Хале, Майски цвят, Файет, Арм голд, Бейби голд, Юлска едра, Диксиред, Лейт Легран, Рио-Озо-Джем.

С подчертана толерантност към болестта са сортовете Редхейвън и Рубиред.

 

  |  Views: 691  |  Прочетено във Вестник за градината