Енциклопедия

Крушов пъпкопробивач

Anthonomus pyri

Крушов пъпкопробивач

Крушов пъпкопробивач (Anthonomus pyri Kalt.) По морфологичните си особености крушовият пъпкопробивач прилича твърде много на ябълковия цветопробивач, но светлите ивици в задната част на твърдите криле са разположени на една линия, която е перпендикулярна на надлъжната ос на тялото. Има едно поколение годишно и зимува като яйце в плодните пъпки на крушата и в по-редки случаи като възрастно насекомо.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1075  |  Прочетено във Вестник за градината