Енциклопедия

Крушов плодов червей

Laspеyresia pyrivora

Крушов плодов червей

Крушов плодов червей (Laspеyresia pyrivora Danil.) Предните крила на възрастното насекомо са кафяво-сиви, с напречни вълнисти рисунки. Огледалцето е слабо изразено. Задните крила са кафяви, по краищата покрити с реснички. Гъсеницата е белезникава, със светлокафява глава, по-малки очи, с по-слабо развити и по-къси коремни крака. Хитинените плочки, от които излизат космиците, разположени по тялото на гъсениците, са светли и трудно се забелязват. Крушовият плодов червей има едно поколение годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при икономически значима плътност – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица и 1-1,5% пресни вгризвания по плодовете. В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

Виж още ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

 

  |  Views: 929  |  Прочетено във Вестник за градината