Енциклопедия

Крушова плодова муха

Contarinia pyrivora

Крушова плодова муха

Крушова плодова муха (Contarinia pyrivora Riley.) Възрастното насекомо е дребна муха с тъмносив основен цвят на тялото. При мъжките индивиди коремчето завършва с две рогчета, а при женските – с яйцеполагало. Ларвата е светложълта, без глава и без крака, със сегментирано тяло, стеснено към двата края. Крушовата плодова муха има едно поколение годишно и зимува като какавида в почвата на дълбочина от 5 до 12 см.

 

КОНТРОЛ

 

Дълбоката обработка на почвата съдейства за механично унищожаване на зимуващите ларви и какавиди на мухите. Провеждат се и химични пръскания. Моментът за тяхното провеждане може да се определи по броя на уловените мухи на една жълта уловка – 10 броя на 6-8-ия ден. При къснозреещите сортове след 12-14 дни е необходимо да се извърши второ третиране.

 

Виж още ПЛОДОВИ И ЛИСТНИ МУХИ

 

  |  Views: 1033  |  Прочетено във Вестник за градината