Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Колорадски бръмбар

Leptinotarsa decemlineata Say.

Колорадски бръмбар

Видът колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata Say.) има широко разпространение в нашата страна и постоянно голяма вредоносност. Той е особено опасен неприятел за картофите, но е в състояние да се изхранва и с някои зеленчукови видове, от които най-голямо значение имат патладжанът и доматите.

Възрастното насекомо има късо овално тяло, силно изпъкнало откъм гърба и плоско откъм коремчето, с дължина от 7 до 12 мм. Преднегръдът е жълтеникав или червеникав, с няколко тъмни петна, силно вариращи по форма и големина. Елитрите са жълто-кафяви, с 10 надлъжни черни ивици – по 5 на всяка елитра. Яйцата са продълговато овални, гладки, блестящи, с дължина 0,8-1,5 мм. Прясно снесените са червеникаво-жълти, но след това придобиват яркооранжев цвят. Ларвата е с дължина 15-16 мм, оранжево-червена, от двете страни на всеки сегмент с по две черни петна. Какавидата е оранжево-жълта до керемиденочервена.

Възрастният колорадски бръмбар зимува в почвата на дълбочина от 10 до 20 см. Напролет излиза от укритията си и започва да снася яйца на големи групи от долната страна на листата. И възрастните бръмбари, и ларвите се хранят, като скелетират листата, след което ги изгризват изцяло. Повредите по плодовете са много редки. Изхранените ларви какавидират в почвата. Колорадският бръмбар развива от едно до три поколения годишно в зависимост от надморската височина на района. Възрастните индивиди от последното поколение остават да зимуват. Високата приспособимост на този вид се определя от способността му да изпада в различни състояние на диапауза (покой) при неблагоприятни условия на външната среда – многогодишна, задължителна, незадължителна и т.н.

 

КОНТРОЛ

 

Провеждат се химични третирания при поява на ларвите от трета възраст, което съвпада с масовото излюпване на ларвите от първа възраст.

 

  |  Views: 951  |  Прочетено във Вестник за градината