Енциклопедия

Касисова стъкленка

Synanthedon tipuliformis

Касисова стъкленка

Касисова стъкленка (Synanthedon tipuliformis Cler.) Възрастното насекомо има стъклено прозрачни предни крила, с по едно златистокафяво напречно поясче. Задните крила са изцяло прозрачни и завършват със сиво-канелени ресници. Коремчето е цилиндрично, тъмносиньо, на края с кичур от синьо-виолетови космици. През второто, четвъртото и шестото коремно членче при женските и на седмото членче при мъжките индивиди преминават жълти пръстенчета. Има едно поколение годишно и зимува като гъсеница от различна възраст в издълбаните ходове, предимно по двегодишните стъбла.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на растенията трябва да се извършва при висока агротехника. При резитбата не бива да се оставят чепове. Необходимо е отрязаните повредени растителни части да се изгарят или да се изнасят веднага от насаждението. При висока степен на нападение от стъкленки може да се проведат и химични третирания с широкоспектърни инсектициди, като се облеят добре скелетните части и стъблото на нападнатите растения.

 

Виж още СТЪКЛЕНКИ

 

  |  Views: 1229  |  Прочетено във Вестник за градината