Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Картофена мана по доматите

Картофена мана по доматите

Болестта картофена мана е една от най-силно вредоносните болести по растенията, която се проявява интензивно при оранжерийно и особено при късно полско производство на доматите. Същата болест може да заразява и картофите.

Причинител на картофена мана е гъбата Phytophthora infestans De Bary. Първите признаци се развиват върху най-долните листа, лежащи или допиращи се до почвената повърхност под формата на воднисти, разрастващи се петна, които обикновено са съсредоточени по периферията и във върхната част по протежение на централния нерв. Петната бързо прегарят и изсъхват. По стъблата, листните и плодните дръжки се формират едри, неправилни по форма, отначало воднисти, а след това некротиращи петна. Петната бързо се разрастват, обхващат тъканите околовръст и предизвикват загиване на връхната част на растенията. По зелените плодове, често около дръжчената ямичка, повредите са под формата на кафяви, повърхностни, грапави петна, които често имат лъчиста структура. Най-силно се нападат интензивно нарастващите плодове, докато зазряващите и узрелите притежават значителна устойчивост. При висока влажност върху всички нападнати растителни части, особено на границата със здравата тъкан, се развива светъл спорообразуващ гъбен налеп. При благоприятни условия развитието на болестта е много бързо и за кратко време тя е в състояние да обхване целите растения или дори посеви.

През неблагоприятния сезон, при наши условия, патогенът се съхранява в болните картофени клубени, останали неприбрани на полето и върху оранжерийно отглежданите домати.

Интензивно спорообразуване и възможности за заразяване с картофена мана се създават при относителна влажност на въздуха около 90%, задържане на свободни водни капки в продължение на 1-2 часа и при температура 12-15ºС. За по-нататъшното развитие на патогена е необходима по-висока температура – 20-22ºС. При температура над 26ºС и засушаване, развитието на маната се преустановява.

 

КОНТРОЛ

 

Разсадът за доматите ранно полско производство трябва да се отглежда в специализирани отделения на оранжериите, а не едновременно с растенията, имащи производствено направление. Необходимо е да се поддържа балансиран въздушен и поливен режим съобразно изискванията на културата. Доматеният разсад трябва да се пръска профилактично през седем дни с контактни химични препарати. След появата на първите признаци на болестта по листата, при възможност трябва да се повиши температурата, и да се прилагат системнодействащи препарати с лечебен ефект. Химичните третирания при доматите на полето започват след появата на болестта върху картофите, където тя се развива по-рано. Преди появата на първите признаци по доматите се извършват профилактични третирания, а след появата на болестта и благоприятни условия за развитието й се прилагат системно действащите препарати с лечебен ефект, които бяха посочени при третиранията на разсада. Задължително трябва да се напръсква долната повърхност на листата. Влажностният режим може да се регулира чрез почистване на долните листа на растенията, борба с плевелите и чрез заравяне на поливните бразди. При силно нападение преди третиране трябва да се извърши почистване на нападнатите растителни части, за намаляване на съществуващата зараза. Почистването на доматите се благоприятства от високата регенеративна способност на този вид и възможността за възстановяване на растенията от култуци.

 

  |  Views: 518  |  Прочетено във Вестник за градината