Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Калифорнийски, западен, цветов трипс

Frankliniella occidentalis

Калифорнийски, западен, цветов трипс

Калифорнийски, западен, цветов трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) Този вид навлезе в нашата страна сравнително отскоро, но има висока жизненост и адаптивност към условията на средата, поради което конкурира по вредоносност тютюневия трипс. Има подчертана склонност да заселва цветните части на растенията. Женските индивиди са малко по-големи от останалите видове трипсове. Цветът им варира от жълт до тъмносиво-кафяв. Мъжките са по-светли и по-дребни в сравнение с женските. Развива по няколко поколения през годината, а при оранжерийни условия се размножава през цялата година.

 

КОНТРОЛ

 

Към мерките за контрол на популацията от трипсове се включват почвени обработки за редуциране числеността на ларвите и на възрастните индивиди, които се намират в почвата. Добър ефект проявяват сините залепващи табла, които служат както за директна борба, така и за целите на прогнозата. Срещу трипсовете се провеждат химични третирания с инсектициди.

 

Виж още ТРИПСОВЕ

 

  |  Views: 2516  |  Прочетено във Вестник за градината