Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Ипсилонова нощенка

Agrotis ypsilon

Ипсилонова нощенка

Ипсилонова нощенка (Agrotis ypsilon Rott.) По своето стопанско значение и вредоносност заема второ място след зимния сив червей, като е в състояние да напада домати, пипер, патладжан, зеле, краставици, лук, чесън и други зеленчукови видове. Първият чифт криле са тесни и заострени към върха, с жълто-кафяв до червено-кафяв чвят, понякога по-тъмни в предния край. Върху тях има по едно бъбрековидно и едно триъгълно тъмнокафяво петно. Задните криле са по-светли, с тъмни жилки и по-тъмен външен край. Гъсениците са голи, землисто сиви, отделни екземпляри – тъмнокафяви до почти черни. Надлъжно по гърба и отстрани на тялото преминават по-светли ивици, като страничните не винаги са добре изразени.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че по-лесно да се преодолеят нанесените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни уловки от ферментиращи течности се използват както за идентифициране на неприятеля, така и за директна борба. Химичните средства не дават добри резултати поради подземния начин на живот на тази група нощенки.

 

Виж още ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 2082  |  Прочетено във Вестник за градината