Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Инфекциозна жълтеница по краставиците

Инфекциозната жълтеница по краставиците се предизвиква от Beet pseudo yellow virus – BPYV и се среща най-често при оранжерийно отглеждане на културата.

Върху най-старите листа на болните от жълтеница растения се наблюдава бързо развиващо се хлоротично избледняване между жилките, изпъстрено от единични неправилни тъмнозелени напетнявания. Жълтеенето постепенно се разраства и обхваща целите листа, които добиват златистожълт цвят. Периферията на заразените листа се завива към долната страна. Те добиват крехка консистенция и лесно се трошат при стискане. Върху връхните листа симптомите са по-слабо изразени. Общото развитие на растенията не се задържа и те имат нормално развитие. По образуваните преди заразяването плодове няма видими външни признаци. След заразяването обаче растенията остават стерилни и не залагат нови плодове.

Патогенът се запазва върху голям брой многогодишни диви и плевелни гостоприемници, сред които най-голямо значение има глухарчето. Разпространението на инфекцията се извършва чрез оранжерийната белокрилка (Trialeuriodes vaporariorum).

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждане на разсадите в специални разсадопроизводни помещения, които се поддържат чисти от плевели и са отделени от основното производство. За ограничаване притока на белокрилки от откритите площи под проветрителите и около вратите се поставят жълти лепливи уловки. Третиране на разсадите преди изнасяне на постоянно място с видейт 2 г/растение. При поява на белокрилки след разсаждането третиране с подходящи инсектициди.   

 

  |  Views: 856  |  Прочетено във Вестник за градината