Енциклопедия

Източен плодов червей

Laspеyresia molesta

Източен плодов червей

Източен плодов червей (Laspеyresia molesta L.) Източният плодов червей е най-дребен от всички плодови червеи. Пеперудата е тъмносиво-кафяво оцветена с още по-тъмни зигзаговидни напречни линии и неясно оформено огледалце. Развива 4-5, а понякога и 6 поколения годишно, като е в състояние да се изхранва с различни овощни видове. Особено силно се напада прасковата, където първите поколения на източния плодов червей нагризват младите леторасти, а следващите предизвикват червясване на плодовете. Източният плодов червей напада силно и дюлята, тъй като тя е къснозреещ вид, който обезпечава изхранването на късните поколения при този вид.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при икономически значима плътност – 1,5% нападнати леторасти и плодове. В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

Виж още ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

 

  |  Views: 1249  |  Прочетено във Вестник за градината