Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Златка

Cetonia aurata L.

Златка

Златка (Cetonia aurata L.) Възрастните повреждат тичинките, прашниците, а често листата и плодовете на много зеленчукови видове, като нанасят дълбоки рани, поради което растенията изсъхват. Възрастното насекомо е сравнително едър бръмбар, достигащ до 20 мм. Преднегръдът и елитрите са интензивно зелени, със златист метален блясък, а коремната страна е с медночервен цвят. Има едно поколение годишно. Възрастните бръмбари зимуват в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата е насочена срещу възрастните индивиди, като се използват селективни за полезните видове и опрашителите инсектициди, с кратък карантинен срок, а третиранията се извършват късно привечер.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 883  |  Прочетено във Вестник за градината