Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Зелев стъблен скритохоботник

Ceuthorrhynchus qiadridens

Зелев стъблен скритохоботник

Зелев стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus qiadridens Panz.) Възрастните скритохоботници се хранят, като нагризват долния епидермис и паренхимните тъкани на листата под формата на кръгли прозорчета. Ларвите дълбаят листните дръжки и стъблата на зелевите растения, където изгризват дълги ходове. Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар с големина 2,8-3,2 мм, с яйцевидно овална форма на тялото и с основен черен цвят. На всяко крило има по 10 надлъжни бразди, които са еднакво отдалечени една от друга. В основата на крилата се намира едно светло правоъгълно петно, което е характерен белег за този неприятел. Зелевият стъблен скритохоботник има едно поколение годишно и рядко развива частично второ поколение. Зимува като възрастно насекомо под изсъхналите окапали листа, под шубраците, в почвата, покрай каналите и синурите, близо до зелевите посеви.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с хоботниците по зеленчуковите култури има преди всичко профилактичен характер и включва спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. Контрол върху дивите и плевелните гостоприемници, който поддържат жизнения им цикъл. Механична обработка на почвата, засягаща онези стадии от развитието им, които са свързани с нея. При висока плътност в семепроизводните посеви е възможно да се проведат химични третирания срещу възрастните индивиди преди снасянето на яйцата им с ширикоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата растителните остатъци трябва да се съберат и унищожат. 

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 990  |  Прочетено във Вестник за градината