Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Зелев молец

Plutella maculipennis Gurt.

Зелев молец

Видът зелев молец (Plutella maculipennis Gurt.) има много широко разпространение и е в състояние да нанася повреди по главестото и китайското зеле, алабаша, репите и репичките, но е най-опасен за цветното зеле.

Възрастното насекомо е пеперуда, която при разперени крила достига 7-20 мм. Предните крила са сиво-афяви, по-дълги, отколкото широки, с реснички от външния край. От вътрешната страна на предните крила има жълто-белезникава ивица, която се разширява на три места. Задните крила са пепелносиви с дълги бели ресници. Гъсеницата е жълтеникава, с вретеновидно тяло, покрито с редки власинки, излизащи от брадавички.

Зелевият молец има 4-6 поколения годишно и зимува основно като какавида и по-рядко като пеперуда под сухите листа, растителните остатъци и бучките пръст. Вредят ларвите – най-младите минират листата, като изгризват паренхимната тъкан, по-късно нагризват долния епидермис и паренхимата, без да засягат горния епидермис, а възрастните гъсеници повреждат листата, като изгризват върху тях отвори с неправилна форма. Често те се преместват от външните върху нежните централни листа, които унищожават изцяло. Образувалите се глави са дребни и с неправилна форма. При семенните растения освен листата са в състояние да унищожават пъпките, цветовете, шушулките, а понякога и меките семена.

 

КОНТРОЛ

 

При силно нападение от зелев молец и опасност от съществени повреди се извършват химични пръскания с широкоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата е необходима дълбока оран за унищожаване на растителните остатъци и кръстоцветните плевели,  които се населяват от вредителя.

 

  |  Views: 1387  |  Прочетено във Вестник за градината