Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Зелева нощенка

Mamestra brassicae

Зелева нощенка

Зелева нощенка (Mamestra brassicae L.) Многояден вид, който има особено голямо значение за главестото зеле, салатата, тиквите, тиквичките и много други видове.

Предните крила на пеперудата имат землистокафяв цвят, на външния ръб с една зигзаговидна бледожълта ивица, която в средата на крилото е силно нагъната и наподобява латинската буква W. Бъбрековидното и кръглото петно са добре очертани, но клиновидното не винаги личи. Задните крила са еднообразно светлокафяви. Гъсеницата има различен цвят през отделните възрасти – сиво-зелен, тъмнозелен до сиво-черен. От горната страна на тялото преминават надлъжни по-светли или по-тъмни ивици, между които има черни косо разположени линийки. Развива 3-4 поколения през годината. Зимува като какавида в почвата, на дълбочина 5-10 см.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че да се преодолеят направените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни капани с ферментиращи течности, се използват както за диагностициране на неприятеля, така и за директна борба. Поради надземния им начин на живот висока ефективност проявяват широко спектърните инсектициди, както и регистрираните биоинсектициди на базата на Bacillus thuringiensis. Смъртността е по-висока при третиране в по-млади ларвни стадии. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.

 

Виж още НАДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 1866  |  Прочетено във Вестник за градината