Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Зелева листна въшка

Brevicoryne brassicae

Зелева листна въшка

Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae L.) Тази въшка има повсеместно разпространение и в отделни години е в състояние да нанесе съществени повреди по отглежданите зелеви култури, особено по семепроизводните посеви. Безкрилите партеногенетични (девствени) женски въшки имат овално сиво-зелено тяло, покрито със сив восъчен налеп, който им придава пепелносива окраска. Крилатите партеногенетични женски са продълговати, с кафява глава и гърди и жълто-зелено коремче. Половите женски са тревистозелени, без восъчен налеп. Крилатите мъжки са с кафяви глава, с жълто-зелено или жълто коремче. Зимува като яйце върху зелето за производство на семе, по растителните остатъци и по плевелната растителност. Развива 10-12  поколения за една календарна година.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата срещу всички листни въшки се провежда основно по химичен начин, като се използват широкоспектърни инсектициди. Балансираното поливане и азотното торене влияят върху интензивността на растеж и също могат да съдействат за ограничаване на тяхното намножаване.

 

Виж още ЛИСТНИ ВЪШКИ

 

  |  Views: 1198  |  Прочетено във Вестник за градината