Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Западен полски ковач

Agriotes ustulatus Schall.

Западен полски ковач

Западен полски ковач (Agriotes ustulatus Schall.). Възрастното насекомо има жълто-кафяво до тъмно оцветено тяло с дължина 8-12 мм. Има тригодишно развитие, което протича в рамките на четири календарни години.  Зимува като ларва от различни възрасти.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с полските ковачи се провежда трудно поради скрития им начин на живот. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване като подкултура на растения, които по-слабо се нападат от телени червеи (грах, просо); засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и третиране на семената в семенилищата със инсектициди.

 

Виж още: ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ

 

  |  Views: 1046  |  Прочетено във Вестник за градината