Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Жълто вджуджаване (мозайка) по лука

Жълто вджуджаване (мозайка) по лука предизвиква вирусът Onion yellow dwarf virus и е една от малкото вирусни болести по тази култура.

Болните растения изостават силно в растежа си и обикновено полягат. Те имат уплътнени и хлоротични листа с изразени надлъжни светлозелени ивици. Съцветията при семенните растения са по-дребни и недоразвити, в сравнение със здравите, а добивът от семена е незначителен. Посевните качества на семената, събрани от болни растения са много ниски.

Причинителят на болестта се разпространява чрез заразените луковици, но не и чрез семена. От болно на здраво растение болестта се пренася посредством няколко вида листни въшки. Развитието на болестта следва динамиката на намножаване на насекомите преносители.

 

КОНТРОЛ

 

Включване на луковата култура в 3-4-годишно сеитбообръщение и осигуряване на пространствена изолация от районите, където болестта се среща в значителна степен. Унищожаване на листните въшки чрез подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 898  |  Прочетено във Вестник за градината