Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Жълта шарка по пипера (люцернова мозайка)

Жълта шарка по пипера предизвиква вирусът на люцерновата мозайка Alfalfa mosaic virus. Тя се среща повсеместно из страната, най-често при полско отглеждане на пипера в съседство с люцернови и детелинови посеви.

Върху листата на заразените растения се появяват кремавожълти до почти бели петна с формата на едри линии, дъгички, пръстенчета или цели сектори, най-често във връхната им част. Възможно е и цялостно пожълтяване на растенията. Симптомите са най-силно изразени върху долните листа на растенията и намаляват към върха. Цветовете обикновено опадат, без да завържат. Общото развитие на растенията не се задържа.

Вирусът се запазва в люцерната, детелината, както и в много други едногодишни и многогодишни културни и плевелни видове. Разпространението на болестта се извършва чрез люцерновата листна въшка (Aphis medicaginis), бобовата листна въшка (Aphis fabae) и в по-малка степен от прасковената листна въшка (Myzus persicae). Макар и в малка степен, болестта може да  да се разпространява и чрез семената.

 

КОНТРОЛ

 

Семепроизводство от здрави и апробирани семепроизводни посеви, отглеждани далече от люцерна, детелина и комунига. Химичният контрол срещу листните въшки се изразява с използването на  подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 602  |  Прочетено във Вестник за градината