Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Жилкова мозайка по доматите

Болестта жилкова мозайка по доматите е силно вредоносна и е в състояние да предизвика пълно унищожаване на посевите. Нейното стопанско значение през последните години нараства силно, особено в някои райони на Северозападна и Югозападна България. Болестта се предизвиква от група некротични щамове на краставично мозаичния вирус (Cucumber mosaic virus – CMV). В природна среда разпространяването на вируса се осъществява посредством голям брой листни въшки, сред които най-голямо значение имат прасковената (Myzus persicae) и памуковата (Aphis gossypii). В почва, където са отглеждани болни растения, вирусът причинител на жилкова мозайка по доматите не се съхранява и не се разнася чрез нея. Установена е и известна степен на пренасяне чрез някои практики – колтучене, пензиране, резитба, беритба и т. н. Има предположения за пренасяне на вируса, макар и в слаба степен, и чрез семена.

Развитието на болестта започва от младите връхни, още нарастващи части на стъблото, където се образуват тъмнокафяви некротични ивици, достигащи значителна ширина и дълбочина. Засегнатите участъци прегарят изцяло, а болестта постепенно се разширява, като обхваща и основата на растенията. Върху плодовете, най-често в областта на чашката, се появяват първоначално жълтеникави, а по-късно некротични хлътнали напетнявания. Проводящите съдове в областта на петната потъмняват и изпъкват на повърхността като мрежа, откъдето болестта носи името си.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е пространствена изолация на чувствителните култури от основните гостоприемници на вируса, като краставици, дини, тикви, тиквички и други. Препоръчва се механично унищожаване на първично болните растения. Химичната борба е насочена главно срещу листните  въшки, които са преносители на вируса, и се извършва посредством контактни и системно действащи инсектициди.

 

  |  Views: 680  |  Прочетено във Вестник за градината