Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Доматена мозайка

Болестта доматена мозайка има определящо значение за продуктивността на културата. Тя е много вредоносна при всички начини за отглеждане и при всички производствени направления, но най-много се повреждат високостъблените сортове, отглеждани чрез разсад в култивационни съоръжения. Многобройните манипулации и сравнително неблагоприятните условия на средата по време на основното оранжерийно производство благоприятстват развитието на патологичния процес.

Вирусът причинител на доматена мозайка (Tomato mosaic virus – ToMV) е отделен като самостоятелен от по-общия вирус на тютюневата мозайка (Tobacco mosaic virus – TMV). Той има висока термостабилност, поради което се инактивира едва при загряване до 93 градуса за 30 мин. В сухи заразени листа на тютюн е в състояние да се съхрани над 50 години. В почвата се запазва до изгниването на болните растителни остатъци. Основният източник за съхраняване и пренасяне на болестта при доматите, са семената. Най-често те са повърхностно заразени в процеса на извличането им от доматения пулп. От първично заразените чрез семена растения болестта се пренася по механичен начин върху здравите при провеждането на различните практики (колтучее, пензиране и др.). Проникването се извършва през свежи рани.

Болестта се проявява като мозайка, придружена от деформиране и накъдряне на растителните тъкани; намаляване на листната петура, известна под името папратовидни листа;  вътрешно потъмняване на плодовете от първите китки; стрийк; двоен стрийк; пречупване или увяхване на болните растения. Обикновено нападнатите растения не формират плодове. Тези, които са образувани преди заразяването, са по-дребни, покрити с по-светли и по-тъмни напетнявания, понякога деформирани и оребрени. При заразяване със силно вирулентни щамове растенията могат да засъхнат изцяло, като процесът започва от долните към горните етажи.

 

КОНТРОЛ

 

Мерките за контрол на болестта трябва да започнат още с апробацията на семепроизводните посеви и с извличането на семената от плодовете. Препоръчва се към плодовата каша да се добави 25 мл солна киселина за 5 кг пулп, която да остане в продължение на 24 часа при често разбъркване, след което семената да се промият и просушат. Обеззаразяването на семената е основно звено в системата за контрол с този патоген и включва накисване в разтвор на калиев перманганат – 1%, натриева основа – 2%, и солна киселина – 2%, съответно за 60 и за 30  минути, последвано от промиване и подсушаване. За очистване на семената от евентуална вътрешна зараза се прилага термично обеззаразяване при температура 70ºС за три денонощия. Термично обаззаразяваните семена предварително трябва да се просушат, тъй като в противен случаи има опасност от загуба на кълняемост. В системата от мерки за контрол се включва обеззаразяване на почвата и торо-почвената смес чрез пропарване при 93-100ºС за 1 час. Необходима е дезинфекция на работния инвентар и инструментите чрез потапяне в разтвор – 5%, от белина. Безразсадното отглеждане на доматите ограничава работните манипулации, способстващи за заразяването. Необходимо е обилно пръскане на разсада с обезмаслено мляко, при разреждане от 1:5 до 1:10. То се прилага 3-4 пъти, през 7 дни, като последното трябва да бъде непосредствено преди разсаждането, така че образуваният филм да препятства контактното пренасяне на причинителя на болестта при манипулациите. Необходимо е разсадът с признаци на мозайка, стрийк или нишковидност на листата да се бракува. По възможност да се спазва сеитбообращение, в което не се засаждат домати след домати или пипер. Препоръчва се разделно отглеждане на разсадите и културите с производствено направление. В оранжериите не бива да се внасят картофи за яровизиране. Необходима е висока агротехника на отглеждане на растенията и обезпечаване на добър светлинен, влажностен и хранителен режим. Третирането с микроелементи повишава общото приспособяване на растенията към околната среда, в т.ч. и устойчивостта им спрямо вируса причинител на тютюнева мозайка. След прибиране на реколтата е необходимо унищожаване на растителните остатъци и дълбока обработка на почвата.

Най-подходящото средство за контрол на вируса причинител на доматена мозайка е отглеждането на устойчиви сортове. Това е особено задължително за оранжерийното производство.

 

  |  Views: 637  |  Прочетено във Вестник за градината