Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Доматена бронзовост по пипера

Доматена бронзовост по пипера При заразените растения листата се изпъстрят от гъсто разположени и концентрично наредени хлоротични пръстени, дъгички или линии, които засягат обикновено само горния епидермис. Първоначално те са разположени само в основната част на листа, докато връхната част остава продължително време безсимптомна. По-късно болестта обхваща цялата листна петура. Подобни напетнявания са разположени и върху плода, който се деформира, преждевременно узрява и се спаружва.

 

КОНТРОЛ

 

Той включва система от мероприятия, насочени към ограничаване числеността на насекомите-преносители. Към нея се включват унищожаване на болните растителни остатъци, дълбока обработка на почвата след ликвидиране на основната култура, вегетационни обработки за унищожаване на плевелите, поддържане на 15-метрова чиста от плевели ивица около посевите и култивационните съоръжения, третиране на разсадите със системни почвени инсектициди; обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид Г (50-60 кг/дка); ежеседмично третиране на разсадите и особено преди разсаждането им на постоянно място, а по-късно на вегетиращите растения с контактни и системно действащи инсектициди. Необходими са непрекъснати наблюдения върху динамиката на разпространение на трипсовете чрез сини лепливи уловки.

 

Виж още ДОМАТЕНА БРОНЗОВОСТ

 

  |  Views: 602  |  Прочетено във Вестник за градината