Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Динена мозайка

Болестта динена мозайка се предизвиква от вирусът Watermelon mosaic virus. Тя е често срещана и силно вредоносна, като заразява краставиците и тиквичките, преди всичко при полски условия на производство.

Заразените растения имат силно скъсени междувъзлия поради общата редукция на растежа. Жилките на листата просветляват и се развива слаба мозаичност върху листната повърхност. Плодовете могат да бъдат мозаично прошарени, но обикновено не проявяват външни симптоми.

Вирусът се съдържа във висока концентрация в корените на болните растения и в голям брой плевелни видове. Пренасянето на инфекцията се извършва от голям брой листни въшки. Не е установено разпространение на вируса чрез семена.

 

КОНТРОЛ

 

Унищожаване на плевелите чрез механични обработки или чрез хербициди и на листните въшки чрез подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 714  |  Прочетено във Вестник за градината