Енциклопедия

Градинска нощенка

Polia oleracea

Градинска нощенка

Градинска нощенка (Polia oleracea L.) Предните крила на възрастните насекоми са кафяви или червено-кафяви. Бъбрековидното петно е жълто или жълто-оранжево, обкръжено с бял кант. Кръглото петно е тъмно с белезникава периферия. По краищата на предните криле има почти права бяла ивица. В средната й част се наблюдава фигура с формата на латинската буква W, която обаче е малка и наклонена. Гъсеницата е светлозелена до червено-кафява. Върху тялото има както малки, така и големи черни петна, покрити с космици. Градинската нощенка има две поколения годишно и зимува като какавида в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че да се преодолеят направените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни капани с ферментиращи течности, се използват както за диагностициране на неприятеля, така и за директна борба. Поради надземния им начин на живот висока ефективност проявяват широко спектърните инсектициди, както и регистрираните биоинсектициди на базата на Bacillus thuringiensis. Смъртността е по-висока при третиране в по-млади ларвни стадии. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.

 

Виж още НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 708  |  Прочетено във Вестник за градината