Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Глогова листна въшка

Dysaphis crataegi

Глогова листна въшка

Глогова листна въшка (Dysaphis crataegi Kalt.) Глоговата листна въшка е разпространена навсякъде в страната, но значението й за зеленчуковите растения е ограничено върху семепроизводните растения от моркови, копър, целина и пъщарнак.

Основателките са бледожълти с розов оттенък. Крилатите партеногенетични женски (размножават се без оплождане) имат черна глава и среднегръд и розово коремче. Глоговата листна въшка е мигриращ вид с основен гостоприемник глога, където формира лъжлива гала върху листата. Върху морковите и останалите гостоприемници ражда ларви в прикореновата част или в пазвите на най-долните листа.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата срещу всички листни въшки се провежда основно по химичен начин, като се използват широкоспектърни инсектициди. Балансираното поливане и азотното торене влияят върху интензивността на растеж и също могат да съдействат за ограничаване на тяхното намножаване.

 

Виж още ЛИСТНИ ВЪШКИ

 

  |  Views: 911  |  Прочетено във Вестник за градината