Енциклопедия

Гамозначна нощенка

Autographa gamma

Гамозначна нощенка

Гамозначна нощенка (Autographa gamma L.) Предните крила са сиви или сиво-кафяви, с белезникаво петно, което има металнозлатист блясък и наподобява гръцката буква гама, откъдето неприятелят е получил името си. Гъсеницата има жълто-зелен цвят, с по-светли надлъжни линии, които не винаги са добре изразени, и три чифта коремни крака, по които се отличава от всички останали нощенки. В зависимост от района гамозначната нощенка развива 2-3 поколения годишно. Зимува в почвата като гъсеница, която не е завършила развитието си.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че да се преодолеят направените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни капани с ферментиращи течности, се използват както за диагностициране на неприятеля, така и за директна борба. Поради надземния им начин на живот висока ефективност проявяват широко спектърните инсектициди, както и регистрираните биоинсектициди на базата на Bacillus thuringiensis. Смъртността е по-висока при третиране в по-млади ларвни стадии. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.

 

Виж още НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 1256  |  Прочетено във Вестник за градината