Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Галообразуващ зелев хоботник

Ceuthorrhynchus pleurostigma

Галообразуващ зелев хоботник

Галообразуващ зелев хоботник (Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.) Възрастните бръмбари се хранят с цветните части, младите шушулки и нежните части на стъблата. Ларвите се изхранват с галите, които се формират в основата на стъблата или по кореновата шийка на зелевите растения. Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с черен цвят и със средна  дължина без хоботчето 2,5-2,7 мм. Формата на тялото е яйцевидна, главата е малка, с дъговидно извит дълъг хобот. На пищялите на първия чифт крака мъжките индивиди имат по един шип. Галообразуващият зелев хоботник има едно поколение годишно и се среща в две биологични форми, които морфологично не се отличават една от друга. Пролетната форма зимува като възрастно насекомо и се развива по дивия синап, много рядко по зелевите растения. Лятната форма зимува като ларва по кочаните и стъблата на културните зелеви видове.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с хоботниците по зеленчуковите култури има преди всичко профилактичен характер и включва спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. Контрол върху дивите и плевелните гостоприемници, който поддържат жизнения им цикъл. Механична обработка на почвата, засягаща онези стадии от развитието им, които са свързани с нея. При висока плътност в семепроизводните посеви е възможно да се проведат химични третирания срещу възрастните индивиди преди снасянето на яйцата им с ширикоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата растителните остатъци трябва да се съберат и унищожат. 

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1043  |  Прочетено във Вестник за градината