Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Галови нематоди

Meloidogyne

Галови нематоди

Галовите наметоди (род Meloidogyne – M. arenaria (N.) Chit., M. incognita var. acrita Chit., M. hapla Chit.) имат космополитно разпространение и са икономически най-значимите фитонематоди. Счита се, че произхождат от Южна Азия, откъдето са разнесени по цялия свят чрез растителни материали. У нас галови нематоди са установени за първи път през 1925 година. Сега се срещат във всички райони на страната, като вредят преди всичко на оранжерийното производство. Нападат повече от 200 вида растения, отнасящи се към различни ботанически семейства. От зеленчуците най-силно нападат доматите и краставиците.

При галовите нематоди се наблюдават силно изразени различия между женските и мъжките индивиди. Възрастните женски имат крушовидна форма с дължина 0,8-1 мм и ширина 0,5-0,6 мм. Те водят неподвижен начин на живот. Мъжките индивиди се срещат по-рядко, тялото им има червеообразна форма, с дължина 1,2-1,8 мм и ширина 0,3-0,4 мм. Яйцата на галовите нематоди са бъбрековидни. Ларвите са червеообразни, с дължина 420-450 мк и ширина 16 мк. Първоначално те са еднакви, но по-късно галите, от които се развиват женски индивиди, придобиват характерната си форма. Оформят се яйчниците им заедно с голям брой яйца. След оплождането те започват да снасят яйца, които са разположени по много заедно в пакетче и са обвити в слузеста материя.

При полски условия галовите нематоди образуват 4-5 поколения, а в оранжерии се развиват непрекъснато. Зимуват женските индивиди в почвата и в растителните остатъци. Излюпените ларви са подвижни и със змиевидни движения изминават 20-20 см, търсейки корените на растенията. През този период те се хранят с различни почвообитаващи гъби. След като стигнат до корените на растенията, ларвите проникват в растителните тъкани и достигат до проводящата система. Поради отделените ензими с храносмилателния секрет в растителните тъкани се провокира формирането на гигантски клетки, образуващи гали (тумори).  Често галите се сливат или разполагат една до друга подобно на броеница. Галите пречат на нормалното хранене на растенията, поради което те имат угнетено развитие, листата им пожълтяват, цветни части въбще не се развиват или са много дребни. При силно нападение повредените растения могат да загинат изцяло. Добивите от заразените площи постепенно намаляват всяка година. В края на сезона галовите нематоди мигрират в почвата, където запазват жизненост в продължение на няколко месеца. Устойчивост спрямо галови нематоди проявяват някои житни видове, поради което се препоръчва включването им в сеитбообращението на силно заразени площи.

 

КОНТРОЛ

 

От агротехническите мероприятия за борба с различните галови нематоди особено съществена роля има използването на здрав посадъчен материал, борбата с плевелните видове и  включването на зърнено-житни култури в сеитбообращението, тъй като те не се нападат от този вредител. При оранжерийни условия тези мерки трудно може да се приложат, поради което се препоръчва обеззаразяване на използваните субстрати и на почвата с базудин – 50-60 кг/дка. Добри резултати дава и соларизацията, която се провежда през месеците юли и август. За целта оранжериите се почистват от растителните остатъци, обработват се и се навлажняват до пълна почвена влагоемност, след което се покриват с фолио и се затварят. Колкото продължителността на това мероприятие е по-голяма, толкова е по-ефективно. 

 

  |  Views: 6032  |  Прочетено във Вестник за градината