Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вредители по кайсията

БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИЕН РАК

БАКТЕРИЕН ПРИГОР

БРАШНЕСТА МАНА ПО КАЙСИЯТА

ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

ГНОМОНИЯ

ДЪРВЕСИННО ГНИЕНЕ

НЕКРОТИЧНИ ПРЪСТЕНОВИДНИ ПЕТНА

РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ

САМОДИВСКИ МЕТЛИ

САЧМЯНКА

ЦИТОСПОРОЗА (ВАЛЗА, ЛЕУКОСТОМА)

ШАРКА ПО КАЙСИЯТА

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

БАДЕМОВА ЛИСТНА ОСА

БЯЛА АМЕРИКАНСКА ПЕПЕРУДА

БЯЛА ОВОЩНА ПЕПЕРУДА

ВИШНЕВА ЛИСТНА ОСА

ГЛОГОВА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

ГОЛЯМ ОВОЩЕН БЕЛОВИНОЯД

ГЪБОТВОРКА

ЖЪЛТА СЛИВОВА ПЛОДОВА ОСА

ЗЛАТОЗАДКА

КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

КАФЯВОПЕТНИСТА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

КОСТИЛКОПЛОДОВА ЛИСТНА ОСА

КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЛЪЖЕКАЛИФОРНИЙСКА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

МАЛКА СЛИВОВА ЛИСТНА ВЪШКА

МАЛЪК БРЪЧКОВ БЕЛОВИНОЯД

НЕЧИФТЕН ДЪРВЕСИНОЯД

ОБИКНОВЕН ЛИСТОГРИЗАЧ

ОБИКНОВЕНА СЛИВОВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ПРЪСТЕНОТВОРКА

РОГАТА ЦИКАДА

СИВА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

ЧЕРВЕНА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

ЧЕРВЕНОКРИЛ ПЛОДОВ ХОБОТНИК

ЧЕРНА СЛИВОВА ПЛОДОВА ОСА

ЧЕРНИЧЕВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ЯБЪЛКОВА ЗАПЕТАЕВИДНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ЯБЪЛКОВА СТЪКЛЕНКА

 

За повече информация кликнете върху името на вредителя.

 

  |  Views: 1949  |  Прочетено във Вестник за градината