Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вредители по зелевите култури (главесто зеле, карфиол, брюкселско зеле, китайско зеле)

БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИОЗА ПО ЦВЕТНОТО ЗЕЛЕ

БЯЛА РЪЖДА ПО ЗЕЛЕВИТЕ КУЛТУРИ

БЯЛО ГНИЕНЕ ПО ЗЕЛЕВИТЕ КУЛТУРИ

КОРЕНОВО И СТЪБЛЕНО ГНИЕНЕ

МАНА ПО ЗЕЛЕВИТЕ КУЛТУРИ

МОЗАЙКА ПО ЦВЕТНОТО ЗЕЛЕ

МОКРО (БАКТЕРИЙНО) ГНИЕНЕ

СЕЧЕНЕ

СИВО ГНИЕНЕ ПО ГЛАВЕСТОТО ЗЕЛЕ

ЦЕВНА БАКТЕРИОЗА (ЧЕРНО ГНИЕНЕ)

ЧЕРНИЛКА (АЛТЕРНАРИЯ) ПО ЗЕЛЕВИТЕ КУЛТУРИ

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

ВЪЛНИСТОИВИЧЕТА БЪЛХА

ГАЛООБРАЗУВАЩ ЗЕЛЕВ ХОБОТНИК

ГАМОЗНАЧНА НОЩЕНКА

ГОЛЯМА (БЯЛА) ЗЕЛЕВА ПЕПЕРУДА

ГРАДИНСКА НОЩЕНКА

ЗАПАДЕН ПОЛСКИ КОВАЧ

ЗЕЛЕВ МОЛЕЦ

ЗЕЛЕВ СТЪБЛЕН СКРИТОХОБОТНИК

ЗЕЛЕВА ЛИСТНА ВЪШКА

ЗЕЛЕВА МУХА

ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА

ЗИМНА НОЩЕНКА (ЗИМЕН СИВ ЧЕРВЕЙ)

ЗЛАТКА

ИПСИЛОНОВА НОЩЕНКА

КРЪСТОЦВЕТНА ЗЕЛЕВА БЪЛХА

ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА

ЛЮЦЕРНОВА НОЩЕНКА

МАЛЪК ПОЛСКИ КОВАЧ

МИРИЗЛИВ БРЪМБАР

МЪХНАТ БРЪМБАР

ОБИКНОВЕНА ЗЕЛЕВА ДЪРВЕНИЦА

ПАМУКОВА НОЩЕНКА

ПОПОВО ПРАСЕ

ПРОЛЕТНА НОЩЕНКА

ПЪСТРА СИНАПНИЦА

РАЗНОЦВЕТНА ЗЕЛЕВА ДЪРВЕНИЦА

РЕПЕН СТЪБЛЕН СКРИТОХОБОТНИК

РЯПНА ПЕПЕРУДА

СВЕТЛОКРАКА ЗЕЛЕВА БЪЛХА

СИНАПНИЦА

ТЪМЕН ПОЛСКИ КОВАЧ

УДИВИТЕЛНОЗНАЧНА НОЩЕНКА

 

За повече информация кликнете върху името на вредителя.

 

  |  Views: 1370  |  Прочетено във Вестник за градината