Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вредители по дюлята

БОЛЕСТИ

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ДЮЛЯТА

ЗАГИВАНЕ НА КОРАТА

ЗАГИВАНЕ (МУМИФИЦИРАНЕ) НА ЗАВРЪЗИТЕ НА ДЮЛЯТА

КАФЯВИ ПЕТНА ПО ДЮЛЯТА

КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ

МЕКО ГНИЕНЕ

ОГНЕН ПРИГОР

РЪЖДА ПО ДЮЛЯТА

СИВО ГНИЕНЕ

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

БЯЛА АМЕРИКАНСКА ПЕПЕРУДА

БЯЛА ОВОЩНА ПЕПЕРУДА

ВИШНЕВА ЛИСТНА ОСА

ГЛОГОВА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

ГЪБОТВОРКА

ЖЪЛТА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКОВА ЛИСТНА ВЪШКА

ЗЛАТКА

ЗЛАТОЗАДКА

ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

КАФЯВОПЕТНИСТА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

КОСТИЛКОПЛОДОВА ЛИСТНА ОСА

КРУШОВА ДЪРВЕНИЦА

КРУШОВА ЛИСТНА ОСА

КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЛЪЖЕКАЛИФОРНИЙСКА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

МАЛЪК БРЪЧКОВ БЕЛОВИНОЯД

МИРИЗЛИВ БРЪМБАР

МЪХНАТ БРЪМБАР

ПРЪСТЕНОТВОРКА

РОГАТА ЦИКАДА

РОЗЕНА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

РОЗЕНА ЦИКАДА

СИВА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

СЛИВОВА ЛИСТНА БЪЛХА

ЧЕРВЕН ОВОЩЕН АКАР

ЧЕРВЕНА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

ЯБЪЛКОВ МИНИРАЩ ЛИСТОВ МОЛЕЦ

ЯБЪЛКОВ ПЪСТЪР МИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЯБЪЛКОВА СТЪКЛЕНКА

ЯГОДОПЛОДНА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

 

За повече информация кликнете върху името на вредителя.

 

  |  Views: 2726  |  Прочетено във Вестник за градината