Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вредители по доматите

БОЛЕСТИ

 

АЛТЕРНАРИЙНО ГНИЕНЕ ПО ПЛОДОВЕТЕ НА ДОМАТИТЕ

АЛТЕРНАРИЯ (ЧЕРНИ (КАФЯВИ) ЛИСТНИ ПЕТНА) ПО ДОМАТИТЕ

АНТРАКНОЗА ПО ДОМАТИТЕ И ПИПЕРА

БАКТЕРИЙНО ИЗСЪХВАНЕ ПО ДОМАТИТЕ

БАКТЕРИЙНО СТРУПЯСВАНЕ ПО ДОМАТИТЕ

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО ДОМАТИТЕ

БРАШНЕСТА МАНА ПО ДОМАТИТЕ

БРОНЗОВОСТ ПО ДОМАТИТЕ

ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ДОМАТИТЕ

ВКОРКОВЯВАНЕ НА КОРЕНИТЕ

ДОМАТЕНА МОЗАЙКА

ЖИЛКОВА МОЗАЙКА ПО ДОМАТИТЕ

КАРТОФЕНА МАНА ПО ДОМАТИТЕ

КРАСТАВИЧНА МОЗАЙКА ПО ДОМАТИТЕ

ЛИСТНА ПЛЕСЕН ПО ДОМАТИТЕ

МОКРО (БАКТЕРИЙНО) ГНИЕНЕ

СИВО ГНИЕНЕ ПО ДОМАТИТЕ

СТОЛБУР ПО ДОМАТИТЕ

СТЪБЛЕНИ РАКОВИНИ

ФИТОФТОРНО ГНИЕНЕ (ЕЛЕНОВО ОКО) ПО ДОМАТИТЕ

ФУЗАРИЙНО ГНИЕНЕ ПО ПЛОДОВЕТЕ НА ДОМАТИТЕ

ФУЗАРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ДОМАТИТЕ

ЧЕРНО БАКТЕРИЙНО СТРУПЯСВАНЕ

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

АТЛАНТИЧЕСКИ АКАР

ГАЛОВИ НЕМАТОДИ

ГАМОЗНАЧНА НОЩЕНКА

ГРАДИНСКА НОЩЕНКА

ДОМАТЕН АКАР

ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЗАПАДЕН ПОЛСКИ КОВАЧ

ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА

ЗЕЛЕНОИВИЧЕСТА ЛИСТНА ВЪШКА

ЗИМНА НОЩЕНКА (ЗИМЕН СИВ ЧЕРВЕЙ)

ИПСИЛОНОВА НОЩЕНКА

КАЛИФОРНИЙСКИ (ЗАПАДЕН, ЦВЕТОВ) ТРИПС

КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР

ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА

ЛЮЦЕРНОВА НОЩЕНКА

МАЛЪК ПОЛСКИ КОВАЧ

МИНИРАЩА МУХА ПО ДОМАТИТЕ

МОКРИЦИ

ОБИКНОВЕН МАЙСКИ БРЪМБАР

ОБИКНОВЕН ЧЕРВЕН АКАР (ПАЯЖИНООБРАЗУВАЩ АКАР)    

ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА

ПАМУКОВА НОЩЕНКА

ПОПОВО ПРАСЕ

ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА

ПРОЛЕТНА НОЩЕНКА

ТЪМЕН ПОЛСКИ КОВАЧ

ТЮТЮНЕВ ТРИПС

УДИВИТЕЛНОЗНАЧНА НОЩЕНКА

ЮЛСКИ (ПЪСТЪР, МРАМОРЕН) БРЪМБАР

 

За повече информация кликнете върху името на вредителя.

 

  |  Views: 3263  |  Прочетено във Вестник за градината