Енциклопедия

Вишнев (черешов) хоботник

Rhynchites auratus

Вишнев (черешов) хоботник

Вишнев (черешов) хоботник (Rhynchites auratus Scop.) Възрастното насекомо е средно голям бръмбар с дължина на тялото от 5 до 8,5 мм. Има вишневочервен цвят, а отстрани на преднегръда при мъжките индивиди по един остър шиповиден израстък, насочен напред и малко встрани. Вишневият хоботник има едно- или двегодишно развитие, като зимуват възрастните, част от ларвите или какавидите в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1267  |  Прочетено във Вестник за градината