Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вертицилийно увяхване по тиквените култури

Вертицилийно увяхване по тиквените култури Началните признаци на болестта се появяват в периода около цъфтежа. Нападнатите растения имат редуциран растеж, скъсени междувъзлия и дребни тъмнозелени листа. Най-долните листа завяхват и върху тях се формират неясно ограничени хлоротични петна, които постепенно се разрастват. Нападнатите листа пожълтяват и изсъхват. Болестта се разпростира върху горните етажи на растенията, предизвиквайки обезлистване. Впоследствие растенията изсъхват изцяло. Корените на болните растения са свежи и здрави на вид. При напречен пререз на стъблото се наблюдава покафеняване и некроза на проводящата система.

 

КОНТРОЛ

 

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата. Задължително е да се спазва 4-5-годишно сеитбообращение, в което са включени и житни култури, които не са гостоприемници на причинителите на вертицилийното увяхване. Повишаване общата биогенност на почвата чрез внасяне на големи количества оборски тор или компост. Почвената влажност трябва да се поддържа около 80-85% от пълната полска влагоемност (ППВ). Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид (60 кг/дка) или чрез соларизация (почистване, навлажняване, покриване на почвата с фолио и затваряне на оранжериите през месеците юли и август), при което обаче се унищожава само мицелът на паразитите, докато микросклероциите не се засягат. Добри резултати дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с топсин – 0,07% по 5 л/м2. Подхранването на растенията да се извършва с ниски дози (10-12 кг/дка) амониев сулфат. Растенията, показващи силно изразени симптоми, трябва да се изкоренят и унищожат. Особено ценните възрастни растения може да се полеят със същия препарат и на полето.

 

Виж още ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

 

  |  Views: 696  |  Прочетено във Вестник за градината