Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вертицилийно увяхване по пипера

Вертицилийно увяхване по пипера Широко разпространена и силно вредоносна болест за пипера, като в много случаи се явява ограничаващ фактор за неговото отглеждане.

Първоначалните признаци на болестта обикновено се появяват в периода около цъфтежа. Нападнатите растения имат намален растеж, скъсени междувъзлия и дребни тъмнозелени листа. Тези признаци са по-силно изразени при по-ранно заразяване. При по-късна инфекция най-долните листа завяхват и върху тях се формират неясно ограничени хлоротични петна, които постепенно ги обхващат изцяло. Нападнатите листа пожълтяват, некротират и опадат. Болестта се разпростира към горните етажи, предизвиквайки обезлистване, като само на върха остават по няколко дребни листенца. Впоследствие растенията изцяло изсъхват. Рано нападнатите растения не завръзват, а при по-късно нападение образуваните плодове са дребни и спаружени. Корените на болните растения са свежи и здрави на вид. При напречен пререз на стъблото се установява покафеняване и некроза на проводящата система.

 

КОНТРОЛ

 

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата. Задължително е да се спазва 4-5-годишно сеитбообращение, в което са включени и житни култури, които не са гостоприемници на причинителите на вертицилийното увяхване. Повишаване общата биогенност на почвата чрез внасяне на големи количества оборски тор или компост. Почвената влажност трябва да се поддържа около 80-85% от пълната полска влагоемност (ППВ). Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид (60 кг/дка) или чрез соларизация (почистване, навлажняване, покриване на почвата с фолио и затваряне на оранжериите през месеците юли и август), при което обаче се унищожава само мицелът на паразитите, докато микросклероциите не се засягат. Добри резултати дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с топсин – 0,07% по 5 л/м2. Подхранването на растенията да се извършва с ниски дози (10-12 кг/дка) амониев сулфат. Растенията, показващи силно изразени симптоми, трябва да се изкоренят и унищожат. Особено ценните възрастни растения може да се полеят със същия препарат и на полето.

 

Виж още ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

 

  |  Views: 1062  |  Прочетено във Вестник за градината