Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вертицилийно увяхване по патладжана

Вертицилийно увяхване по патладжана Една от най-често срещаните и вредоносни болести по патладжана. Признаците на болестта се появяват масово в периода на бутонизация и цъфтеж. Върховете или краищата на междунервията на най-долните листа започват да избледняват и увяхват. Впоследствие увяхва и изсъхва целият лист. Постепенно се обхващат и по-горните листа, като само връхните се запазват свежи. При ранно нападение болните растения имат намален  растеж. Корените на нападнатите растения са свежи и без външни признаци. При обелване на кората в областта на кореновата шийка се  вижда, че ликото и дървесината са кафяви.

 

КОНТРОЛ

 

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата. Задължително е да се спазва 4-5-годишно сеитбообращение, в което са включени и житни култури, които не са гостоприемници на причинителите на вертицилийното увяхване. Повишаване общата биогенност на почвата чрез внасяне на големи количества оборски тор или компост. Почвената влажност трябва да се поддържа около 80-85% от пълната полска влагоемност (ППВ). Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид (60 кг/дка) или чрез соларизация (почистване, навлажняване, покриване на почвата с фолио и затваряне на оранжериите през месеците юли и август), при което обаче се унищожава само мицелът на паразитите, докато микросклероциите не се засягат. Добри резултати дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с топсин – 0,07% по 5 л/м2. Подхранването на растенията да се извършва с ниски дози (10-12 кг/дка) амониев сулфат. Растенията, показващи силно изразени симптоми, трябва да се изкоренят и унищожат. Особено ценните възрастни растения може да се полеят със същия препарат и на полето.

 

Виж още ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

 

  |  Views: 958  |  Прочетено във Вестник за градината